www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut

Utdanningen som jungiansk analytiker inneholder teoretisk undervisning i Jungs psykologi, andre psykologiske skoler, psykiatri, symbolforståelse, religionshistorie med mytologi, arbeid med drømmer og bilder. Man må også innlevere flere skriftlige arbeider i løpet av utdanningen og arbeide med klienter under veiledning. Man må også selv gå i analyse minimum 300 timer og gjennomføre et 12 ukers praktikum ved en psykiatrisk klinikk hvis man ikke har slik erfaring fra før. Dette kravet kommer i tillegg til teoretisk undervisning for at den enkelte utøver skal ha best mulig kjennskap til alvorlige psykiske forstyrrelser. Dessuten skal utdannelsen ha minimum 4 års varighet, hvorav de 2 første årene skal være en forberedelse til å arbeide praktisk terapeutisk, og de siste 2 årene skal omfatte en fordypning i de teoretiske fagene samt det praktiske terapeutiske arbeidet.


Opptak til en utdanning som jungiansk terapeut/analytiker forutsetter en akademisk grad, embetseksamen eller mastergrad, eventuelt en ekvivalent utdanning. Dette praktiseres i dag ved alle IAAP-godkjente institutter i verden. Kandidater som utdannes, gjennomgår intervjuer med tanke på vurderinga v selvinnsikt, motivasjon og personlig egnethet til yrekt som terapeut.


Min utdannelse før studiet ved C.G. Junginstituttet er sosialskole, kristendomskunnskap hovedfag og norsk grunnfag ved Universitetet i Oslo, dessuten pedagogisk seminar.For mer detaljert informasjon se www.cg-jung.no

"Who looks outside

dreams.

Who looks inside,

awakens."

 


                     C.G. Jung