www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut

 

 

Velkommen til Kenya med

«Drømme Retreat» - i mektige Kilimanjaro

3.- 12. februar 2017 eller 16-25. februar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inviterer til et retreat der arbeidet med drømmer blir sentralt i selve retreatet. Dessuten skal vi besøke Nairobi og Karen Blixens farm, være i den vakre naturen 2000 meter oppe i Kilimanjaro fjellside, møte lokalbefolkningen, besøke Masaikvinner, oppleve Afrikas dyr, være sammen på et unikt sted: Manjaro Resort, i det mektige fjellet.

 

Astri Hognestad - fagansvarlig / leder for retreaten. Tlf. 22220066 / 95187874

Utdannet som jungiansk analytiker ved C.G. Jung-instituttet i Sveits i tillegg til å ha en cand.philol.grad. Hun har drevet egen praksis som psykoterapeut/analytiker/veileder siden 1990 i Oslo, og har mye erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet innenfor jungiansk psykologi/drømmearbeid/symbolforståelse. Hun har også skrevet flere bøker og fagartikler innen sitt fagfelt.

 

May-Lisa Spjelkevik - reiseansvarlig og kulturformidler/veileder Tlf. 90714227

Kjenner de lokale forhold svært godt. Utdannet og mange års erfaring som spesialsykepleier /høgskolelektor/veileder blant annet innen folkehelse/ psykisk helse. Er gift med en mann fra Kenya og bor tidvis på Manjaro i Oloitokitok (Maasailand), hvor hun har vært leder for flere helse- og utdannings prosjekter. Har de siste 14 år vært reiseleder / veileder i Kenya for studenter/frivillig arbeidere / besøkende fra Norge og andre europeiske land.

 

Pris for retreatet er kr. 17.500,- inkl kost, losji, utflukter (med forbehold om kursendringer). Flybilletten er ikke inkludert.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til May-Lisa: maspjelk@yahoo.com eller til Astri: as-hog@online.no S

Skriftlig søknad om å delta sendes til May-Lisa. Maks 8 deltakere pr retreat.

 

 

The wealth of the soul exists

in images.

I speak in images.

With nothing else can I express

the words from the depths

 

C.G. Jung.