Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut

 

Seminar i forlaget Flux

27. mars 2019 kl. 18.30 - 21.00

 

Om å anerkjenne følelser

 

 

Noen mennesker har, av ulike grunner, helt mistet kontakten med følelsene sine eller overveldes av dem. Følelser gjør oss til levende mennesker. Uten kontakt med følelsene blir vi nedstemte. Skal vi ha kontakt med følelsene våre må vi anerkjenne så vel de positive som de vonde og belastende følelsene. De utgjør dynamikken, fargen, vitaliteten i livet vårt.

 

Hva vil det si å anerkjenne følelser? Skal vi anerkjenne alle følelser? Hvordan kan vi gjøre det når de er i ferd med å overvelde oss? Det er noen av spørsmålene vi skal arbeide med denne kvelden.

 

Påmelding senest 13. mars 2019 til Flux

Pris: kr. 400,-

Mer info: www.flux.no/arrangementer

The wealth of the soul exists

in images.

I speak in images.

With nothing else can I express

the words from the depths


                 C.G. Jung.


                          

www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use