www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut

 

I forbindesle med arrangementet Klangen før fela

9. - 11. februar på Riksscenen i Oslo vil boken Dragning mot sinnets dyp bli presentert i form av en konsert med forfatter Astri Hognestad og sangerne Eli Storbekken og Halvor Håkanes.

Lørdag 10. februar kl. 16.30 på Klubbscenen ved Riksscenen

 

 

 

Om følelser

Følelser er på godt og vondt sentralt i livet vårt. I nære forhold er det følelsene som binder og skaper trygghet, tillit og gir grobunn for at den enkelte kan utvikle seg. Og følelsesmessige mellom partnere, mellom venner, mellom foreldre og barn, mellom søsken eller på arbeidsplassen, være styrt av sterke følelser, noe som ofte fører til utrygghet og i verste fall til sykdom. Mange mennesker har ikke et bevisst forhold til sine følelser, og noen har, av ulike grunner, helt mistet kontakten med dem og opplever derfor store problemer i forhold til andre.

Ved å forstå noe mer av følelsenes funksjon og eventuelle bakenforliggende fysiologiske og psykologiske mekanismer, kan vi forholde oss mer konstruktivt til livet generelt og til indre og ytre konflikter spesielt. Derfor ønsker jeg disse fire kveldene å fokusere på hva følelser egentlig er, hvordan de oppstår, hva som utløser dem og hvilken funksjon de har i dagliglivet. Andre sentrale temaer vil være følelser uttrykt i drømmer, hvordan følelser kan styre oss på et ubevisst plan og hvordan vi kan lære å omgås overveldende følelser.

 

Tid: Seminaret foregår over fire tirsdagskvelder: 26/9, 24/10, 7/11 og 28/11, kl. 18.30 – 21.00

 

Sted: Flux forlag, Odinsgt. 32, Oslo

 

Pris: kr. 2600,-, og inkluder to bøker

 

Påmelding: flux@flux.no

Max 8 deltagere

 

The wealth of the soul exists

in images.

I speak in images.

With nothing else can I express

the words from the depths

 

C.G. Jung.